Z uwagi na zaplanowane Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków UTW  na dzień 23 września nie będzie w tym dniu zajęć z jogi.