Zarząd UTW prosi Słuchaczy o wypełnienie nowej deklaracji członkowskiej, której druk uległ zmianie z powodu RODO. Nie trzeba dołączać zdjęć. Biuro jest czynne codziennie w godz. 10-12 a w poniedziałki  14-16.