15.11.2023r. Dzisiaj odbył się kolejny Zarząd UTW prowadzony przez kol. wiceprezes Dorotę Jantos. Omawiano  sprawy bieżące a także dyskutowano na temat realizacji dalszych planów. Ważnym punktem naszego spotkania było wręczenie legitymacji studenckich nowym  Słuchaczom UTW co z wielką przyjemnością uczynił to prezes Jerzy Krawczyk.