25.01.2024r.
Dzisiejszy wykład - "Stan i kondycja naszej polszczyzny" poprowadziła Bogumiła Skrobisz.
- Czechami języka są z jednej strony jego zmienność, z drugiej zaś strony ciągłość.
Na współczesne zachowania językowe polskiej wspólnoty społeczno - kulturowej znacząco wpłynęły i wciąż wpływają uwarunkowania historyczne, polityczne ,gospodarczo - ekonomiczne, społeczno - obyczajowe i kulturowe.