Słuchacze UTW dość tłumnie uczestniczyli w dn.8 lutego w cyklicznym już wykładzie Bogumiły Skrobisz na temat: "Lepiej potknąć się nogą niż językiem" - pomówmy o błędach językowych i o kulturze polszczyzny. Dowiedzieliśmy się jak najczęściej powstają błędy, o różnych ich rodzajach i co robić aby nasz język był bogaty i " skrzydlaty". Przywoływane przykłady nagminnych błędów prowokowały do konfrontacji z naszymi umiejętnościami w tym zakresie.