11.03.2024r. odbył się wykład Wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego - o samorządzie powiatowym: 25 lat od jego powstania.
Decyzja o powstaniu powiatu zapadła 1998r. ale działalność rozpoczęła się na początku następnego roku. Dlatego Powiat Starachowicki w tym roku świętuje swoje urodziny.
Ważniejsze wydarzenia w I-szej kadencji samorządu to między innymi : l- sze wybory
do Rady Powiatu 11 października 1998r., pierwsze posiedzenie Rady Powiatu i wybór władz 10 listopada 1998r.,uchwalenie Statutu Powiatu 17 grudnia 1998 oraz uchwała w sprawie herbu i flagi Powiatu Starachowickiego 31 listopada 2000 r.