W pierwszą kwietniową sobotę członkowie koła PTTK przy UTW wzięli udział w wędrówce "Śladem wąskotorówki".Pasjonat kolejek Andrzej Cygan poprowadził nas śladami wąskotorówki od Zalewu Lubianka na Piachy.
Było przyjemne z pożytecznym: wędrówka wiosennym lasem, łyk historii naszego regionu i integracja przy ognisku nad wodą.
Zapraszamy na następną wędrówkę w niedzielę (14 kwietnia).
J. Wiśniewska