22.04.2024r.
"Żelazne Korzenie Regionu Świętokrzyskiego" - to temat wykładu plenarnego prowadzonego
przez Panią Aleksandra Rokoszna pracownika Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach .
Region Świętokrzyski nieodmiennie kojarzy się z hutnictwem żelaza. Ponad dwa tysiące lat temu w Górach Świętokrzyskich powstał największy w Europie środkowo - wschodniej
okręg hutniczy. Odegrał ogromną rolę w rozwoju gospodarczym i kulturalnym terenów środkowej i południowej Polski , a nawet terenów południowych Europy.
Dziękujemy za przybliżenie nam tak odległych dziejów  naszego regionu.
dziejów naszego regionu.