W dniu 10.05204r. zmarł nasz kolega Adam Cieślik .był członkiem pierwszego Zarządu UTW w 2007 -2011.Da l się poznać jako dobry ,uczynny kolega, utalentowany grafik, poeta Był członkiem grupy poetyckiej Feniks. Jego wiersze drukowano w kolejnych tomikach poezji wydawanych przez UTW. W roku 2023 w Urzędzie  Miejskim pokazano jego dorobek artystyczny , poetycki wystawiając jego prace.