24 sierpnia organizowany jest wyjazd do Warszawy na Ogólnopolską Paradę Seniorów. Mamy zarezerwowane 30 miejsc. Prowadzący poszczególne sekcje wytypują do wyjazdu osoby szczególnie zaangażowane w działalność UTW.

                                                                                                                       ~ Jadwiga Sar (Sekretarz UTW)