Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju - Klub Żołnierzy Rezerwy w Starachowicach zapraszają na Wieczornicę z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia o godz. 1700 pod skałkami obok fontanny.

Program Wieczornicy:

*przywitanie uczestników

*występ zespołu estradowego "Wiarusy" w repertuarze piosenki powstańcze

*występ kapeli "Szmelcpaka"

*podsumowanie wyników gry miejskiej pt. "Godzina W".