WYJAZD AUTOKARU Z UCZESTNIKAMI NA SENIORADĘ 24.08. o GODZ.8.00 z parkingu przy kościele (ul. Złota).