Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mgr Józefa Kowalskiego, długoletniego nauczyciela geografii w I LO (w naszym mieście).

Przez kilka lat przekazywał też wiedzę słuchaczom UTW. Świetny nauczyciel, zawsze starannie przygotowany - człowiek z pasją. Znawca Świętokrzyskiego - jego geografii, historii, przyrody, kultury.

Wycieczki dla słuchaczy przygotowywał perfekcyjnie - rozdawał mapki, materiały historyczne, opowiadał ciekawostki, ilustrował muzycznie.

 

Był żywo zainteresowany rozwojem naszego regionu. Przedstawił swój projekt tras rowerowych dla miasta i okolic wg zasady: dobro człowieka w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

 

Słuchacze UTW korzystali z usług Jego biura turystycznego - wyjeżdżali na turnusy wypoczynkowe w góry i nad morze. Wracali bardzo zadowoleni.

 

Odszedł ciepły, życzliwy ludziom, uczciwy człowiek. Z wdzięcznością zawsze będziemy o Nim pamiętać.

Zarząd i słuchacze UTW.

 

 Msza żałobna odbędzie się 6.09 w kościele Świętej Trójcy o godzinie 14.00.