Wyjazd -12.10.(sobota)o godz.11.00 spod kościoła przy ul. Złotej, powrót około godziny 18.00.Dla słuchaczy UTW jest 10 miejsc w autokarze. Będzie tam wystawa prac KOLEŻANKI ANNY MAJER i CENTRUM INICJATYW SENIORALNYCH (film o samochodach  STAR).Zapisy w biurze UTW.