Zajęcia dla słuchaczy UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU są bezpłatne i są prowadzone przez kadrę naukowo-dydaktyczną UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach. Wykładowcy dojeżdżają na zajęcia do UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU. Zajęcia będą realizowane w II semestrach:

-I SEMESTR:X 2019-I.2020

-II SEMESTR:II.2020-IX.2020

Szkolenia:

1."ODBRĄZOWIĆ STAROŚĆ"

4 spotkania po 2 godziny=8 godzin

1 grupa(12 osób)

Realizacja I semestr:X2019-II 2020

Zakres tematyczny szkolenia:

1.Postawy w starości-autoagresja i próby samobójcze.

2.Dyskryminacja ze względu na wiek--przyczyny, obszary , formy, sposoby zapobiegania.

3.Przemoc w starości--senior w roli ofiary i sprawcy przemocy-przyczyny,formy, zapobieganie.

4.Podstawy  profilaktyki społecznej--środowiskowe formy wspomagania seniora- propozycje rozwiązań praktycznych.

2."NA ŚCIEŻCE DO ZDROWIA, URODY I SPRAWNOŚCI"

5 spotkań po 2 godziny=10 godzin

1 grupa (12 osób )

Realizacja I semestr: X 2019-II 2020

Zakres tematyczny szkolenia:

1.Dietetyka i zasady zdrowego żywienia.

2.Aktywny tryb życia-ruch i jego znaczenia dla kondycji psychofizycznej seniorów. Formy aktywności ruchowej, które można dostosować do sprawności seniora, warunków tj: miejsca, pogody, czasu i przestrzeni tak, aby senior mógł być aktywny ruchowo w każdych warunkach i w zasadzie w każdym  czasie.

3.Podologia--zdrowie  zaczyna się od nóg.

4.Ile mięsa w mięsie ,cukru w cukrze i mineralnej w wodzie-pogadanka i działania w laboratorium  chemicznym(umiejętność odczytywania etykiet na produktach  spożywczych i znaczenie znajdujących się tam symboli, ze wskazaniem na ich wpływ i znaczenie dla funkcjonowania organizmu człowieka i to nie tylko w sferze somatycznej, sprawdzanie zawartości mineralnej itp.)

5.Podstawy kosmetologii i zasady dbałości o higienę i wygląd.

OSOBY ZAINTERESOWANE TYM PROJEKTEM PROSZONE SĄ O KONTAKT Z BIUREM UTW.