07.10.br. w sali Olimpia Urzędu Miejskiego  w Starachowicach odbyła się uroczysta  inauguracja  nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  Podczas  uroczystości  władze uczelni wręczyły statuetki Przyjaciel  UTW. Przypomniano także historię powstania UTW, głos zabrała m.in.Jadwiga Cwalina-Krajewska, główna inicjatorka powstania  UTW w Starachowicach.Odebrano też ślubowanie od nowoprzyjętych  słuchaczy. Oficjalnie zaprezentowano nowy Zarząd  UTW oraz działającą przy nim Radę Naukową, której będzie przewodzić wicestarosta  Dariusz Dąbrowski.