Dyrekcja Muzeum Przyrody i Techniki zaprasza wszystkich słuchaczy UTW  na konferencję naukową "Górnictwo i hutnictwo Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego w okresie przemian (1870-1914) w 120 rocznicę oddania do użytku Zakładu Wielkopiecowego w Starachowicach". 

Konferencja odbędzie się w piątek 8.11.godz.10.00 w budynku Hali Lejniczej Muzeum.