STOWARZYSZENIE BEZPIECZNY POWIAT STARACHOWICKI

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w KIELCACH

zapraszają do udziału w konkursie pn."PRZEPISY NA BEZPIECZEŃSTWO"

konkurs organizowany w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka.

W ramach konkursu uczniowie lub dowolnie dobrane 4 osobowe zespoły w składzie :2 seniorów i 2 przedstawicieli młodego pokolenia(dzieci, młodzież) opracują scenariusz scenki lub krótkiego spotu o charakterze profilaktycznym na temat zagrożeń występujących w środowisku seniorów.

Czas trwania filmu(spotu) nie może przekraczać 10 minut. Scenariusz w wersji papierowej(maksymalnie 4 strony/format A4) lub spot należy złożyć osobiście lub nadesłać do dnia 22 listopada 2019r. na adres : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w KIELCACH ,ul  . SEMINARYJSKA 12, 25-372(pok.106)

z dopiskiem : konkurs" ŚWIĘTOKRZYSKA KOALICJA SENIORÓW-PRZEPISY NA BEZPIECZEŃSTWO"

Szczegółowych informacji o konkursie udziela koleżanka HELENA PĘCZEK.