Dnia 24 stycznia o godz.10.00 z przystanku przy Galerii Skałka będzie wyjazd do Kielc uczestników  projektu Aktywny Senior II modułu.W godz.12.00-13.30 odbędzie się pogadanka i działania w laboratorium  chemicznym UJK-oznaczanie cukru w cukrze,mięsa w mięsie,czytanie etykiet na artykułach spożywczych . Prowadzący prof.U J K dr hab. Rafał Kozłowski.