Podajemy do wiadomości że od 21 stycznia do 9 lutego są ferie zimowe.

W tym czasie biuro UTW jest czynne od wtorku do piątku w godz.10.00- 12.00, Zainteresowane osoby zapraszamy.