1.W budynku obowiązują maseczki lub przyłbice.

2.Na zajęcia przychodzą osoby zdrowe,bez objawów chorobowych(kaszel,temperatura).

3.Przed wejściem na zajęcia (wykłady)każdy słuchacz będzie miał mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym.

4.Na zajęcia wchodzą osoby z temperaturą poniżej 37,5 stopnia.

5.Wszystkich słuchaczy obowiązuje dezynfekcja rąk.

6.Sale i sprzęt będzie przed zajęciami dezynfekowany.

7.Sale będą systematycznie wietrzone.

8.Na zajęciach obowiązuje słuchaczy zachowanie dystansu 1.5m.

9. Jeżeli w domu słuchacza przebywa osoba na kwarantannie, słuchacz nie może uczestniczyć w zajęciach.

10.Wszyscy słuchacze wpisują się na listę obecności, w bieżącym roku akademickim wypełniają nową deklarację z o świadczeniem o stanie zdrowia.