Na podstawie par. 22 ust.6 Statutu UTW Zarząd postanawia :

1. Zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Słuchaczy UTW na dzień 23. września godzina 10. 

2. Miejsce zebrania -sala gimnastyczna ul. Gliniana 10A.

3. Porządek zebrania:

a.otwarcie zebrania przez Prezesa UTW

b.głosowanie nad uchwaleniem nowego Statutu UTW

c.uchwalenie nowej rocznej  stawki członkowskiej UTW.