Dnia 18.09(piątek)o godz. 1000 spod Galerii Skałka wyruszają Przedstawiciele Grup Senioralnych z naszego miasta na spacer z kijkami do WILLI ROSOCHACZ, gdzie będą uroczystości związane z DNIEM SENIORA. UTW będzie reprezentować grupa 20-to osobowa. Prosimy chętne osoby do zgłaszania się do biura UTW  -do 10 września.