W miesiącu wrześniu zajęcia jogi będą w środy o godz.1215,zajęcia gimnastyczne w piątki o godz. 900. Odnośnie zajęć w pażdzierniku będą już osobne komunikaty i także dotyczące zajęć w basenie.