ŚRODOWISKO ŚWIĘTOKRZYSKICH  ZGRUPOWAŃ PARTYZANCKICH ARMII KRAJOWEJ PONURY - NURT i ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZPOSPOLITEJ  OBWÓD ŚWIĘTOKRZYSKI -serdecznie zapraszamy 

ZARZĄD i CZŁONKÓW UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 

na doroczne uroczystości ,które odbędą się  w Starachowicach ,Bodzentynie , na Wykusie i w Wąchocku w dniach 11-13 września 2020r.

11WRZEŚNIA (PIĄTEK)-STARACHOWICE

-1700-Wieczór pieśni partyzanckiej i patriotycznej w wykonaniu dzieci oraz młodzieży przy Ławeczce  "HALNEGO{'

12 WRZEŚNIA (SOBOTA)- BODZENTYN, WYKUS

-1200-Uroczystość nadania rondu w Bodzentynie  przy ul. Kieleckiej nazwy RONDO ŻOŁNIERZY "PONUREGO"i "NURTA"

-1300-Odjazd autobusu na Wykus  z parkingu  przy Armii Krajowej/na wprost "Falowca"

-1330-Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury  w Wąchocku -odjazd autobusu na Wykus 

-1515-Zebranie pocztów sztandarowych i grup zorganizowanych  przy wejściu  na Polanę Wykusową

-1600-Podniesienie flagi na maszt ,przywitanie  zebranych

-Polowa Msza Święta w intencji mjr."NURTA" i JEGO ŻOŁNIERZY

-Wręczenie Policyjnych Honorowych Odznak Zasług  im."PONUREGO"

-Apel poległych i złożenie kwiatów

13 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)-WĄCHOCK

-900-MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY  w WĄCHOCKU ,Nieznane fakty z życia  mjr.Eugeniusza Kaszyńskiego ps."NURT" na podstawie książki "Major Eugeniusz Gedymin Kaszyński,Nurt,Mur,Zygmunt(1909-1976)-prowadzenie Renata Ściślewska -Skrobisz

-1000-Zebranie pocztów sztandarowych

-1030-Msza Święta w intencji płk."PONUREGO"i JEGO ŻOŁNIERZY

-1130-Defilada pod pomnikiem płk."PONUREGO" w Wąchocku-Apel Poległych-złożenie wiązanek.