Ten projekt jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach. Celem projektu jest podniesienie z własnej inicjatywy kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy uczestników projektu,tj osób dorosłych w wieku 50lat i więcej,w tym z niepełnosprawnościami zamieszkujących powiat starachowicki.Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnienie następujących kryteriów:

-przedłożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dokumentów

-wiek kandydata 50lat i więcej

-miejsce zamieszkiwania -powiat starachowicki

-mile widziane kobiety z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Projekt będzie prowadził kursy w zawodach:fryzjerski,kosmetyczny,na kucharza,na sprzedawcę,na opiekuna osoby starszej,na asystenta osoby niepełnosprawnej.Na zakończenie będzie egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie.Osoby zainteresowane tym projektem muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy -dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.spstarachowice.bip.doc.pl oraz Powiatu Starachowickiego www.powiat.starachowice.pl Wersje papierowa będzie do odebrania w biurze UTW  w czwartek tj 10 .09.Potwierdzenie uczestnictwa należy przesłać w terminie do 14 września do Starostwa Powiatowego w Starachowcach. Zachęcamy do udziału w tym projekcie.