Dziś, tj. 05.10.2020 o godzinie 10.00 odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego 2020/2021, w której uczestniczyło pięćdziesięciu słuchaczy UTW oraz ośmiu zaproszonych gości. Skromne powitanie nowego roku, z uwagi na panująca pandemię miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia: