Informacja dotyczy osób uczęszczających na zajęcia z języka włoskiego- zajęcia rozpoczną się od listopada -będą dokładne dane w komunikatach listopadowych.