W poniedziałek 12 października o godz. 10 00rozpoczynamy zajęcia ZUMBY na sali gimnastycznej z p. Agatą. Zapraszamy wszystkich chętnych na te zajęcia .