Są zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęć na rok szkolny 2020/2021 dotyczą poniedziałku:

-godz.930 -zajęcia z zumby 

-godz.1100-sekcja edukacji obywatelskiej

-godz.1300-informatyka.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.