Dyrekcja Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zawiadamia o zmianie terminu wystawy "Zabytkowe sztućce i zastawy" z dnia 17 października na 23 października na którą serdecznie  zaprasza Słuchaczy UTW.