Zarząd UTW prosi o wpłacanie składki członkowskiej (zgodnie ze statutem do końca października) na konto UTW

-BANK SPÓŁDZIELCZY W STARACHOWICACH -35 8518 0006 2001 0012 4575 0001.