Od dnia 3 listopada Członkowie Zarządu UTW rozpoczynają pracę zdalną. Jesteśmy dostępni pod naszymi telefonami. Można też się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną. Biuro jest nieczynne do 15 listopada z możliwością przedłużenia o kolejne dwa tygodnie. Telefon do biura 792 805 590 będzie obsługiwany przez Członków Zarządu-zachęcamy do kontaktów. Jednocześnie Zarząd przypomina o wpłaceniu składki członkowskiej, której termin zapłaty upływa zgodnie ze statutem  końcem października. Za I semestr -65zł,za cały rok -130zł. Podajemy nr. konta aby dokonać wpłaty-BANK SPÓŁDZIELCZY  STARACHOWICE-35 8518 0006 2001 0012 4575 0001.

W imieniu Całego Zarządu życzę Wszystkim Słuchaczom dużo zdrowia ,wszelkiej odporności i samych pozytywnych myśli.