Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,którzy chcą wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy proszeni są o dostarczenie przedmiotów na licytację do Parku Kultury przy ul. Radomskiej 21w terminie do 15stycznia.Licytacja internetowa przeznaczonych na ten cel fantów odbędzie się 31stycznia.