Zarząd Kola PTTK przy UTW informuje wszystkich członków PTTK o obowiązku zapłacenia składki członkowskiej za 2021rok w wysokości 40.00PLN w terminie do 28lutego2021r.Wpłaty można dokonać bezpośrednio na konto PKO Bank Polski:64 1020 2674 0000 2102 0043 1437 lub osobiście w czasie dyżurów w sali 32 w każdą środę w godz.10-12. Prosimy o przyniesienie legitymacji PTTK.