Dyrekcja Muzeum Przyrody  i Techniki wznawia działalność warsztatową dla Słuchaczy UTW. W dniu 25.02(czwartek)o godz.1000będzie zorganizowane spotkanie w ramach wystawy czasowej "Przemysł domowy.Zabytkowe sztućce i zastawy stołowe". Zarząd UTW prowadzi zapisy  chętnych osób codziennie w biurze w godzinach dyżurów 1000-1200. Zapraszamy osobiście do biura lub zgłoszenie telefoniczne do Kol.Wiesi Pęczek.