1. Jest możliwość uczestniczenia w krótkim kursie informatycznym dla osób, które będą korzystały w kawiarence dla seniorów z komputerów. Szczegółowe informacje w biurze UTW w czasie dyżurów lub w DDP „Wigor-Senior”

  2. 6 listopada 2017r.(poniedziałek) sekja przyrodnicza będzie miała zajęcia w Muzeum Przyrody i Techniki o 10.15.

  3. 8 listopada 2017r.(środa) o godz. 12.00 odbędzie się otwarcie kawiarenki internetowej dla seniorów w galerii „Skałka” na I piętrze w lokalu po biurze UTW Prosimy o zgłaszanie się chętnych słuchaczy do pełnienia wolontariackich dyżurów w tejże kawiarence. Szczegółowe informacje podamy na miejscu.

  4. 18 listopada 2017r.(sobota) odbędzie się wycieczka do Krakowa. Zapisy i wpłaty (90,-zł.)w biurze UTW w czasie dyżurów. Kolejność na liście jest równoznaczna z miejscem w autokarze. W cenie wycieczki jest: transport, bilety wstępu, obiad i ubezpieczenie. W programie : zwiedzanie Wawelu, zwiedzanie wystawy Dziedzictwo w Muzeum Narodowym, zwiedzanie Centrum Jana Pawła II.

  5. Przypominamy jednocześnie, że sekcja literacka zaprasza 26 października 2017 r, (czwartek) do Biblioteki Pedagogicznej o godz,15.00 na wieczór wspomnień z okazji 10-lecia UTW.