Komunikaty dla słuchaczy UTW

listopad 2017r.

06-11-2017 r. (poniedziałek)

O godz. 10.15 sekcja przyrodnicza ma zaplanowane zajęcia

w Muzeum Przyrody i Techniki.

06-11-2017 r. (poniedziałek)

O godz. 18.00 w kościele NSJ (Majówka) Msza Święta w intencji

społeczności UTW w Starachowicach z okazji Jubileuszu

10-lecia działalności stowarzyszenia.

07-11-2017 r. (wtorek).

O godz 11.00 w Starachowickim Centrum Kultury odbędzie się

Gala Jubileuszowa z okazji 10-lecia powstania UTW

w Starachowicach, Po części oficjalnej wystąpią: kabaret

„Z Różą” oraz Zespół Wokalny UTW „Srebrne Nutki”,

07-11-2017 r. (wtorek).

W godz. 17.00–23.00 w hotelu „Europa” odbędzie się BAL

JUBILEUSZOWY.

08-11-2017 r. (środa).

O godzinie 12.00 uroczyste otwarcie kawiarenki internetowej,

która powstaje w galerii „Skałka” na I pietrze w lokalu po

przeciwnej stronie biura Rady Seniorów.

15 i 18-11-2017 r. (środa i sobota)

Spacer: Koszary, Piotrowe Pole, pomnik poległych partyzantów

AK oddziału "Potoka". Spotkanie na przystanku busów

Starachowice Wschodnie o godz.9.45.

17-11-2017 r. (piątek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zaprasza o godz 10.30 do DDP

„Senior-Wigor” na wykład nt.: „Bezpieczeństwo seniorów

w podróży”. Zajęcia poprowadzą funkcjonariusze Służby

Ochrony Kolei oraz funkcjonariusze Służby Celnej.

18-11-2017 r. (sobota)

Wycieczka do Krakowa. W programie między innymi zwiedzanie

Wawelu i Centrum JP II. Zapisy oraz wpłaty (po 90,- od

słuchacza) w biurze UTW w czasie dyżurów (poniedziałki, środy,

piątki od 10.00-12.00) do 15.11.2017r. (środa). W cenę wliczony

jest: autokar, ubezpieczenie, przewodnik, bilety wstępu i obiad.

Wyjazd zaplanowano o 7.00 z nowego przystanku

autobusowego koło galerii „Skałka”.

20-11-2017 r. (poniedziałek)

Sekcje: Filozoficzno-Psychologiczna i Edukacji Obywatelskiej

zapraszają wszystkich chętnych na spotkanie: „Płynie Wisła ..."

do Miejskiej Biblioteki (ul. Kochanowskiego) o godz. 15.00.

20–11-2017 r. (poniedziałek).

O godz. 8.15 wyjazd do Solca na baseny siarczkowe. Zapisy,

wpłaty oraz dodatkowe informacje w środy w biurze Rady

Seniorów u Haliny Sidor.

22 i 25-11-2017 r. (środa i sobota)

Spacer: teren byłej kopalni Majówka 3, Majówka 4, mogiła dzieci

z sierocińca w Starachowicach, zamordowanych przez

hitlerowców. Spotkanie na ul. Kopalnianej na przystanku dawnej

"A" (AGATKI) o godz. 9.30.

28-11-2017 r. (wtorek).

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zaprasza o godz. 16.00 do ZDZ

(ul. Wojska Polskiego) na wykład nt.: „Jak poprawić świat - od

motywacji do realizacji”. Zajęcia poprowadzi wykładowca

z Fundacji „Ziemia i Ludzie" z Warszawy.