W związku

z uroczystościami 10-lecia działalności

UTW

wszystkie planowe zajęcia 7.11.2017r.

zostają odwołane !!!!!!