Tematy zajęć z HISTORII I HISTORII SZTUKI 2017/2018

21.XI.2017r - C.O.P. - założenia i realizacja.

16.I. 2018r. -  Art Deco i jego przedstawiciele.

20.II.2018r. - Czym właściwie był modernizm.

20.III.2018r. - Amsterdam oczyma Rembrandta.

17.IV.2017r. - Czy w dwudziestoleciu międzywojennym uczono   wychowania do życia w rodzinie?

22.V.2017r. - Higiena i kosmetyki w okresie II RP.

19.VI.2017r. - Krzyż i młyn - twórczość Petere Bruegla.