Projekt: "Płynie Wisła, płynie .... " zostanje przeniesiony na 21 listopada 2017r. Zainteresowanych słuchaczy zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Kochanowskiego) o godz. 16.00.