Komunikaty dla słuchaczy UTW - GRUDZIEŃ 2017r.

01-12-2017r. (piątek)

Spotkanie z przedstawicielem banku nt.: "Bankowość przyjazna

seniorom"w galerii "Skałka" na I piętrze w DDP "Senior - Vigor"

o godz.16.00.

04-12-2017r. (poniedziałek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zaprasza chętnych na prelekcję Z. Roka

nt.:"Myślistwo – za i przeciw" w sali ZDZ o godz. 13.00.

06–12-2017r. (środa).

Spacer na polanę Langiewicza z ul. Południowej. Spotkanie o godz.

9.45 na przystanku autobusowym przy "Bistro-Manhattan" (ul

Armii Krajowej). Przejazd do ul.Południowej autobusem linii "N".

09-12-2017 r. (sobota)

Wyjazd do Radomia na koncert Edyty Geppert o godz. 16.15

z nowego przystanku autobusowego koło galerii "Skałka".

11-12-2017 r. (poniedziałek)

S. E. O. zaprasza na prelekcję A. Wiśniewskiego: "Ochrona płazów

w Polsce" w sali ZDZ o godz.13.00.

13-12-2017r. (środa)

Spacer do Lipia. Spotkanie o godz.10.00 przy rondzie " Rębajły" ul.

Leśna (przy garażach). Spacer zakończymy 10-tą symboliczną

Wigilią w roku jubileuszowym 10-lecia działalności UTW. Mały

poczęstunek sponsoruje Zarząd UTW.

14-12-2017 r. (czwartek)

Poetycka grupa UTW "Feniks" zaprasza na promocję tomiku

wierszy "Dogonić marzenia" wydanego z okazji jubileuszu 10-lecia

istnienia UTW, która odbędzie się w Spółdzielczym Domu Kultury

(SSM na ul. Wojska Polskiego 9) o godz. 16.00. Uroczystość

uświetni wystawa fotografii i prac plastycznych słuchaczy UTW.

15-12-2017 r. (piątek)

S. Edukacji Obywatelskiej zaprasza do galerii "Skałka do DDP

Senior-Vigor" o godz 16.00 na prelekcję funkcjonariuszy Komendy

Powiatowej Straży Pożarnej: "Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w

domu – zachowanie się w czasie pożaru". Prelekcja połączona

będzie z prezentacją sprzętu.

18-12-2017r. (poniedziałek)

Wyjazd do Solca na baseny siarczkowe. Odjazd o godz 7.15 z

nowego przystanku przy galerii "Skałka".

18-12-2017 r. (poniedziałek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zaprasza na prelekcję Komendanta

Straży Miejskiej, p. W. Jakubowskiego: "Bezpieczeństwo seniorów w

mieście. Zadania Straży Miejskiej" w sali ZDZ o godz.13.00.

UWAGA !!!!!

  • Zarząd UTW organizuje 4.01.2018 r. (czwartek) w godz. 16.00-20.00 spotkanie opłatkowe w ZDZ (ul. Wojska Polskiego) z poczęstunkiem oraz obsługą kelnerską. Zapisy z wpłatą 25 ,- zł w biurze UTW w czasie dyżurów (poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.00-12.00). Ilość miejsc ograniczona do 80 osób. Zapisy przyjmujemy do 29.12.2017r. (Należy pamiętać o przerwie świątecznej dotyczącej również osób dyżurujących w biurze).
  • Przerwa świąteczna od 21.12.2017r. do 31.12.2017r. Na pierwsze zajęcia w nowym 2018 roku zapraszamy od 2.01.2018r. Pierwszy dyżur w biurze po przerwie świątecznej będzie 3.01.2018 r. (środa).