Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach uczestniczył w realizowanym przez Stowarzyszenie Ziemia Buska projekcie „Wiek nie musi być barierą”.

Koszt projektu - 250 000 zł został pokryty ze środków pozyskanych w drodze konkursu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.