Ogłaszamy nabór chętnych słuchaczy UTW do SEKCJI WOLONTARIATU. Zgłoszenia przyjmujemy w biurze w czasie dyżurów (poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.00-12.00). Po zebraniu odpowiedniej grupy (minimum ponad 10 osób),  zaprosimy na pierwsze, założycielskie spotkanie z liderami, na którym  zostanie zaproponowany plan i zakres działania sekcji.