Do 9 lutego (piątek) 2018 r. należy wpłacić na dodatkowo zamówione tomiki poezji "Dogonić marzenia" w biurze UTW w czasie dyżurów.

           Przypominamy również osobom, które zwlekają z opłatami czesnego za I semestr, że należy jak najszybciej uregulować zaległości. Nadszedł już czas na regulowanie czesnego za II sem. 2017/2018.