Komunikaty dla słuchaczy UTW - MARZEC 2018r.

01-03-2018r. (czwartek)

Zebranie organizacyjne sekcji japońskiej o godz. 16.30 w SP nr 12.

05–03-2018r. (piątek).

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zaprasza na spotkanie z Funkcjonariuszami Straży

Miejskiej nt. ochrony środowiska: "Ekologiczne i energooszczędne palenie w piecach.

Praktyczny pokaz spalania opału w piecach", które odbędzie się w sali ZDZ-u (ul. Wojska

Polskiego) o godz.13.00.

05-03-2018 r. (poniedziałek)

Warsztaty: "Pieczenie chleba" w Muzeum Przyrody i Techniki o godz. 10.00. Zapisy i

opłaty (5,-zł od osoby) w biurze UTW w czasie dyżurów (poniedziałki, środy, piątki od

10.00 do 12.00). W zajęciach może uczestniczyć 25 osób.

05-03-2018r. (poniedziałek)

Wykład doktora Uniwersytetu w Leeds–Tomasza Salwy-p.t: "O modelowaniu fal

morskich", który odbędzie się w w galerii „Skałka” w DDP „ Senior-Wigor” o godz. 16.15.

Mowa będzie o falach wyjątkowych, będących tajemniczą przyczyną tonięcia dużych

statków. Przez wieki uznawane za legendy, wciąż przyciągają uwagę naukowców.

Wykładowca opowie o próbach obserwacji i pomiarów tych fal, ich teoretycznym

wytłumaczeniu oraz modelowaniu w symulacjach komputerowych.

07-03-2018 r. (środa)

Przejazd busem trasą: Starachowice Wsch.-Tychów Nowy. Z Tychowa spacer przez

Trębowiec, Trębowiec Krzepów, do Osin. W Centrum Twórczości Ludowej spotkanie z

panią gawędziarką. Zbiórka o godz. 9.20 na przystanku busów Starachowice Wsch.

Powrót do Starachowic z Osin busem o godz. 14.30.

09-03-2018 r. (piątek)

Zapraszamy słuchaczki i słuchaczy UTW na spotkanie z okazji DNIA KOBIET do

Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej o godz. 17.00. Wystąpi kabaret "Z Różą" oraz

zespół wokalny przy UTW "Srebrne Nuty".

12-03-2018r. (poniedziałek)

Wyjazd do Solca na baseny siarczkowe. Zbiórka na nowym przystanku autobusowym

koło galerii "Skałka" o godz. 8.50. Zapisy i opłaty u Haliny Sidor we wtorki w godz.

12.00-14.00 w kawiarence internetowej "E-Seniorek".

12-03-2018 r. (poniedziałek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zapraszana na prelekcję Michała Surmy- przewodnika

świętokrzyskiego–nt.:"Formy ochrony przyrody w województwie świętokrzyskim.

Świętokrzyski Park Narodowy, parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki

przyrody", która odbędzie się w ZDZ (ul. Wojska Polskiego) o godz.13.00.

15-03-2018 r. (czwartek)

Walne Zebranie Słuchaczy UTW w odnowionej sali "Olimpia" Urzędu Miejskiego w

Starachowicach o godz. 16.00.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SŁUCHACZY BARDZO SERDECZNIE !!!!!!!

19-03-2018 r. (poniedziałek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zapraszana na prelekcję Barbary Pastuszko nt.: ”Zioła w

naszym domu i ogrodzie", która odbędzie się w ZDZ (ul. Wojska Polskiego) o godz.13.00.

19-03-2018 r. (poniedziałek)

Wyjazd do Radomia na pierwszy w Polsce koncert 10 tenorów, który odbędzie się w sali

koncertowej Urzędu Miejskiego w Radomiu. Zbiórka na nowym przystanku przy galerii

"Skałka" o godz. 16.45.

21-03-2018 r. (środa) i 24-03-2018 r. (sobota)

Spacer:  Starachowice – Lipie do zalewu na Kołysce. Zbiórka o godz. 9.30 przy rondzie

Kality- Rębajły (ul. Leśna przy garażach). Będzie możliwy powrót busem z Lipia o godz

13.30 z Podłazisk.

26-02-2018 r. (poniedziałek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zaprasza na spotkanie z p. mecenas Ewą Dzięcioł,

które odbędzie się w sali ZDZ-u (ul. Wojska Polskiego) o godz.13.00. Tematem prelekcji

będą między innymi: testamenty, spadki, darowizny, zawieranie umów cywilno-prawnych,

 

UWAGA !!!!!

06.IV.2018r.(piątek) w Zespole Szkół Zawodowych NR 1 (ul. Radomska)

odbędzie się tradycyjne SPOTKANIE WIELKANOCNE (tzw."Jajeczko"). Zapisy i

opłaty (25,-zł od osoby) będą przyjmowane od teraz do 28.III.2018r. w czasie

dyżurów w biurze UTW (poniedziałki, środy, piątki w godz 10.00-12.00).

Szczegóły zostaną podane w komunikatach kwietniowych.