Do wydrukowanych komunikatów wkradła się pomyłka w dacie wykładu Sekcji Obywatelskiej.

Odbędzie się on nie 2 marca, a 5 marca. Wypadek przy pracy ;)). Za zaistniałą pomyłkę i

zamieszanie przepraszam. Renata Nejthardt

05–03-2018r. (piątek).

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zaprasza na spotkanie z Funkcjonariuszami Straży

Miejskiej nt. ochrony środowiska: "Ekologiczne i energooszczędne palenie w piecach.

Praktyczny pokaz spalania opału w piecach", które odbędzie się w sali ZDZ-u (ul. Wojska

Polskiego) o godz.13.00.