Helena Pożoga - Buchelt może pomóc  członkom i sympatykom UTW wypełnić i wysłać elektronicznie PIT za 2017 r. do US.
W tej sprawie proszę dzwonić (tel. 696 682 842) lub zgłosić taką potrzebę do biura UTW w czasie dyżurów (poniedziałki, środy, piątki w godz,10.00-12.00).