Lektorat jęz. rosyjskiego, sekcja jęz. polskiego i grupa poetycka „Feniks” UTW zapraszają na spotkanie z poezją światową. 13 IV br. (piątek) o godz. 16.00 w St. Spół. Mieszk. odbędzie się czytanie fragm. poematu A. Puszkina „Eugeniusz Oniegin” po rosyjsku i po polsku. Będziemy również śpiewać znane ze szkolnej ławy piosenki rosyjskie. Dla miłych gości przygotowujemy również niespodziankę.