Komunikaty dla słuchaczy UTW - KWIECIEŃ 2018r.

06-04-2018r. (piątek)

Spotkanie Wielkanocne w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 (ul. Radomska 72)

w godz. 12.00 – 14.45. Czas uatrakcyjni nasz Zespół Wokalny „Srebrne Nuty”.

07–04-2018r. (sobota) i 11.04.2018r. (środa)

Spacer po okolicy Brodów (około 4 km) z ogniskiem. Spotkanie na stacji PKP

Starachowice -Wsch, o godz 9.30.

09-04-2018r. (poniedziałek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zaprasza na spotkanie z Funkcjonariuszami Straży

Miejskiej pt.: „Bezpieczeństwo seniorów – obrona konieczna i sposoby samoobrony”,

które odbędzie się w ZDZ (ul.Wojska Polskiego) o godz.13.00.

13-04-2018r. (piątek)

Lektorat jęz. rosyjskiego, sekcja jęz. polskiego i grupa poetycka „Feniks” UTW

zaprasza na spotkanie z poezją światową w Starachowickiej Spółdzielni

Mieszkaniowej o godz 16.00. Odbędzie się wtedy czytanie fragmentów poematu

A. Puszkina „Eugeniusz Oniegin”. Będziemy również śpiewać znane ze szkolnej ławy

piosenki rosyjskie. Dla miłych gości przygotowujemy także niespodziankę.

16-04-2018r. (poniedziałek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zapraszana na prelekcję pracownika Referatu

Gospodarki Komunalnej Dróg i Ochrony Środowiska, pani Elizy Strzelec, pt.:

„Zadania Urzędu Miasta, a ochrona środowiska w Starachowicach”, która odbędzie

się w ZDZ-cie (ul. Wojska Polskiego) o godz.13.00.

18-04-2018r. (środa) i 21-04-2018r. (sobota)

Spacer od Marcinkowa do Wąchocka (ok.6km.) z ogniskiem. Spotkanie o godz. 9.10

na stacji Starachowice-wsch.

23-04-2018r. (poniedziałek)

Wyjazd do Solca na baseny siarczkowe. Zbiórka na nowym przystanku

autobusowym koło galerii "Skałka" o godz. 8.50. Zapisy i opłaty u Haliny Sidor we

wtorki w godz. 12.00-14.00 w kawiarence internetowej "E-Seniorek".

23-04-2018 r. (poniedziałek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zapraszana na spotkanie z kierownikiem

Referatu Polityki Senioralnej Urzędu Miasta – Piotrem Ambroszczykiem nt.: „Aktywna

polityka senioralna gminy Starachowice”, które odbędzie się w ZDZ (ul. Wojska

Polskiego) o godz.13.00.

27-04-2018 r. (piątek)

Sekcje języków obcych zapraszają na „DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH”. Spotkanie

odbędzie się w galerii „Skałka” w DDP „Senior-Wigor” o godz 16.15. Ilość miejsc

ograniczona do 45 osób. Chętnych słuchaczy prosimy o zapisanie się w biurze UTW

na listę w czasie dyżurów (poniedziałki, środy, piątki w godz. 10.00-12.00).

30-04-2018 r. (poniedziałek)

Sekcja Edukacji Obywatelskiej zapraszana na prelekcję Jadwigi Cwaliny-Krajewskiej

nt.: ”Nowe życie po przeszczepach", która odbędzie się w ZDZ-cie (ul. Wojska

Polskiego) o godz.13.00.